Medlemskab


Medlemskab


Som medlem af Retoriklærerforeningen kan du:


  • Følge med i og debattere retorikfagets udvikling i de gymnasiale uddannelser


  • Modtage nyheder fra bestyrelsen


  • Deltage i fyraftensmøder og netværke med andre retoriklærere


  • Deltage i foreningens årsmøde og andre efteruddannelseskurser


  • Få adgang til en fælles Drop Box, hvor vi udveksler forløb og tekster


  • Deltage i det årlige møde, hvor vi udveksler eksamensspørgsmål og -teksterDet koster 300 kr. årligt at være medlem af retoriklærerforeningen. Du kan anmode om medlemsskab ved at skrive til formand Bodil-Marie Gade, bmg@horsens-gym.dk.


Vi glæder os til at se dig i Retoriklærerforeningen!