Om

Retoriklærerforeningen

Om RetoriklærerforeningenRetoriklærerforeningen er det officielle forum for retoriklærere i de gymnasiale uddannelser og repræsenterer lærerne over for de øvrige faggrupper og Undervisningsministeriet.


Vi tilbyder efteruddannelseskurser, netværksmøder, erfaringsudveksling og videndeling for retoriklærere.


Foreningens bestyrelse består i 2019/2020 af:

Formand: Bodil-Marie Gade, lektor på Horsens Statsskole

Bestyrelsesmedlem: Ida Marie Bøgh, lektor på HF & VUC Fyn

Kasserer: Leena Hastrup, lektor på Nyborg Gymnasium


Ønsker du, at blive medlem af Retoriklærerforeningen, kan du sende en mail til Bodil-Marie Gade: bmg@horsens-gym.dk.


For mere information og vidensdeling henviser vi til vores facebookgruppe -  Retoriklærerforeningen - hvor der løbende udveksles undervisningsidéer, forslag til retoriske ytringer, der kunne være velegnede at bruge i undervisningen, information om divers kurser og konferencer m.m.